Tuesday, March 10, 2009

PROFESOR PROFESOR MELAYU DALAM BIDANG SAINS YANG MENENTANG PPSMIProf. A. Rahman A. Jamal (Perubatan). KP: 601211-01-6269

Prof. Abd Rahim Shamsudin (Geologi). KP: 500812-04-5273

Prof. Abdul Jalil Abdu Kader (Mikrobiologi) KP: 500922-07-5107

Prof. Dato’ Abdul Latif Mohamad (Botani). KP: 480630-03-5183

Prof. Abdul Razak Hamdan (Teknologi Maklumat): KP: 540205-01-5853

Prof. Dato’ Abdul Razak Salleh (Matematik). KP: 480602-10-5965

Prof. Abdul Salam Babji (Sains Makanan). KP: 481203-07-5177

Prof. Abu Osman Md Tap (Matematik). KP: 500415-01-5433

Prof. Ainoon Othman (Perubatan). KP: 520923-03-5236

Prof. Alias Kamis (Biosains). KP: 4200992

Prof. Aminah Abdullah (Sains Makanan). KP: 501010-03-5094

Prof. Azimahtol Hawariyah Lope Pihie (Biosains). KP: 4272780

Prof. Aziz Bidin (Sains Sekitaran). KP: 490411-04-5057

Prof. Aziz Deraman (Teknologi Maklumat): KP.591108-11-5043

Prof. Baharudin Yatim (Fizik Tenaga). KP: 460811-05-5193

Prof. Basir Jasin (Geologi). KP: 3430834

Prof. Bohari Mohd Yamin (Kimia). KP: 3405038

Prof. Che Husna Azhari (Kejuruteraan). KP: 551108-03-5020

Prof. Faridah Habib Shah (Genetik).

Prof. Halimah Bdioze Zaman (Teknologi Maklumat). KP: 4673083

Prof. Hamid Lazan (Botani). KP: 2287477

Prof. Hamzah Mohamed (Geologi). KP: 510503-08-560

Prof. Hassan Basri (Kejuruteraan). KP: 600702-01-5733

Prof. Hatta Shaharom (Perubatan). KP: 520709-01-5373

Prof. Ibrahim Abdullah (Kimia). KP: 490511-02-5491

Prof. Ibrahim Abu Talib (Fizik). KP: 521127-04-5147

Prof. Ibarahim Komoo (Geologi). KP: 520912-01-5483

Prof. Ikram Mohd Said (Kimia). KP: 480819-05-5073

Prof. Ismail Sahid (Sains Sekitaran). KP: 511005-07-5269

Prof. Jaafar Sahari (Kejuteraan). KP: 550916-10-6179

Prof. Jamaludin Mohame (Bioperubatan). K.P: 570324-06-5543

Prof. Kamarudin Mohd Yusof (Kejuruteraan). KP: 510927-06-5097

Prof. Kamaruzzaman Sopian (Kejuruteraan). KP: 620404085491

Prof. Karis Misiran (Perubatan). KP: 4493167

Prof. Kasmiran Jumari (Kejuruteraan). KP: 520522-01-5541

Prof. Dato’ Khalid Yusof (Perubatan).

Prof. Khalijah Mohd Salleh (Pendidikan Fizik).

Prof. Lim Swee Cheng (Fizik Teori). KP: 470826-01-5273

Prof. Mahani Mansor Clyde (Sains Sekitaran). KP: 510211-06-5032

Prof. Masbah Omar (Perubatan). KP: 4078415

Prof. Md. Pauzi Abdullah (Kimia). KP: 510208-03-5203

Prof. Mohammmed Yusoff (Teknologi Maklumat): KP. 3821920

Prof. Mohd. Azman Abu Bakar (Bioperubatan). KP: 520222-10-5035

Prof. Mohd Ismail Noor (Pemakanan). KP: 491015-10-5419

Prof. Mohd Nordin Hassan (Sains Sekitaran). KP: 470210-10-5377

Prof. Mohd Salleh Mohd Said (Entoologi). KP: 470204715283

Prof. Mohd Yusof Othman (Fizik Tenaga). KP: 520812-02-5131

Prof. Mokhtar Abdullah (Statistik). KP: 560223-03-5119

Prof. Muhamad Yahya (Fizik Pepejal). KP: 470901075111

Prof. Muhammad Mat Salleh (Fizik Pepejal). KP: 490111-03-5009

Prof. Nik Aziz Sulaiman (Perubatan). KP: 451022-03-5187

Prof. Noraini Tamin (Sains Sekitaran). KP: 490620-10-5976

Prof. Normah Mohd Noor (Bioteknologi). KP: 540618-07-5272

Prof. Othman Ross (Sains Laut). KP: 480218-11-5173

Prof. Othman Omar (Biosains Molekul). KP: 1513291

Prof. Paden Morat (Bioperubatan). KP. 4380233

Prof. Rohani Ahmad (Botani). KP: 4380233

Prof. Roslan Abd. Shukor (Fizik Semikonduktor). KP: 610927055049

Prof. Sallehuddin Sulaiman (Bioperubatan). KP: 470721-10-5141

Prof. Shahabuddin Shaari (Kejuruteraan). KP. 560313-02-5459

Prof. Shaharir Mohamad Zain (Matematik). KP: 1969665

Prof. Shahrim Ahmad (Fizik). KP: 600215025627

Prof. Syed Muhamed Aljunid Syed Junid (Perubatan). KP: 590820025573

Prof. Tg Mohd. Tg Sembok (Teknologi Maklumat): KP 4478636

Prof. Wan Ramli Wan Daud (Kejuruteraan). KP: 551227-07-5447

Prof. Zainal Abidin Abu Hassan (Zoologi). KP: 500325-04-5575

Prof. Zainon Mohd Ali (Botani). KP: 4430101

Prof. Zubaid Akbar Mukhtar Ahmad (Sains Sekitaran). KP: 571109-10-5623

No comments:

Post a Comment