Wednesday, March 4, 2009

ASY-SYAHID SYEIKH AHMED ISMAIL YASEEN – MURSYID AL-‘AM HAMASDia bertemu dengan apa yang dicita-citakan. Rejim kejam Israel memburunya tetapi dia memburu syahid. Dagangannya telah dibeli oleh Allah swt. Dagangan kita bagaimana?

No comments:

Post a Comment